ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
New

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2565

1.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ)
1.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
(เปิดรับสมัครวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565)